Spravedlnost - váhy (ilustrace)Poskytujeme právní služby
v oblastech:

  • Občanské právo - sepis smluv, problematika sousedských práv...
  • Rodinné právo - rozvodové řízení...
  • Obchodní právo - zakládání společností, vymáhání pohledávek...
  • Právní poradenství pro obce - zastupování v řízení před soudy...

Odměna advokáta

Odměna advokáta je stanovena vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokáta za poskytování právních služeb (advokátní tarif) a dále vyhláškou č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazba za zastupování advokátem v občanskoprávním řízení.

Takto stanovená odměna advokáta se však uplatní pouze v případě, kdy se advokát a klient nedohodnou jinak (smluvní odměna advokáta). Naše advokátní kancelář preferuje sjednání odměny smluvní. Lze se tímto způsobem lépe přizpůsobit finančním možnostem klienta tak, aby právní služby byly pro ně finančně dostupné. Smluvní odměnu lze dohodnout například jako:

  • odměna podle hodnoty věci
  • paušální odměna za určité časové období
  • podílová odměna (podle výsledku sporu)

Advokátní kancelář preferuje odměnu smluvní, kdy je nejčastěji s klientem dohodnuta odměna hodinová, při základní sazbě 1.000,-Kč/hod.