Spravedlnost - váhy (ilustrace)Poskytujeme právní služby
v oblastech:

  • Občanské právo - sepis smluv, problematika sousedských práv...
  • Rodinné právo - rozvodové řízení...
  • Obchodní právo - zakládání společností, vymáhání pohledávek...
  • Právní poradenství pro obce - zastupování v řízení před soudy...

Víte že...

Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte (ustanovení § 915 zákona ř. 89/2012 Sb., občanského zákoníku účinné od 1.1.2014). Nově formulované ustanovení poskytuje soudu větší možnosti při stanovení výše výživného pro dítě v případě, že dítě je svěřeno do péče jednoho z rodičů (nejčastěji při rozvodu rodičů). Před nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., bylo totiž upřednostněno hledisko „odůvodněných potřeb dítěte".